Phòng đơn
Phòng đơn-1
Phòng đơn-2
Phòng đơn-3
Phòng đơn-4
Phòng đơn-5
Phòng đơn-6
Phòng đơn-7

Phòng đơn

Giá: 400.000 đ

- Máy lạnh
- Cửa sổ
- Tủ
- Phòng tắm riêng
- Wifi miễn phí

Liên hệ: 0981 088 474

- Máy lạnh
- Cửa sổ
- Tủ
- Phòng tắm riêng
- Wifi miễn phí

IMG Book Room

HOTEL MEKONG

Số ngày đặt phòng: 10 ngày Số tiền: 1.000.000 đ Tổng tiền: 10.000.000 đ
phone