Phòng đơn Super
Phòng đơn Super-1
Phòng đơn Super-2
Phòng đơn Super-3
Phòng đơn Super-4
Phòng đơn Super-5
Phòng đơn Super-6
Phòng đơn Super-7

Phòng đơn Super

Giá: 500.000 đ

- Máy lạnh
- Cửa sổ
- Tủ

- Bàn làm việc
- Phòng tắm riêng
- Wifi miễn phí

Liên hệ: 0981 088 474

- Máy lạnh
- Cửa sổ
- Tủ
- Phòng tắm riêng
- Wifi miễn phí

IMG Book Room

HOTEL MEKONG

Số ngày đặt phòng: 10 ngày Số tiền: 1.000.000 đ Tổng tiền: 10.000.000 đ
phone