Phòng đôi VIP (Trip)
Phòng đôi VIP (Trip)-1
Phòng đôi VIP (Trip)-2
Phòng đôi VIP (Trip)-3
Phòng đôi VIP (Trip)-4
Phòng đôi VIP (Trip)-5
Phòng đôi VIP (Trip)-6

Phòng đôi VIP (Trip)

Giá: 700.000 đ

- Máy lạnh
- Cửa sổ
- Tủ
- Phòng tắm riêng
- Wifi miễn phí

Liên hệ: 0981 088 474

- Cửa sổ
- Tủ
- Phòng tắm riêng
- Wifi miễn phí

IMG Book Room

HOTEL MEKONG

Số ngày đặt phòng: 10 ngày Số tiền: 1.000.000 đ Tổng tiền: 10.000.000 đ
phone