Tiện nghi - diện tích hơn 30m2
Tiện nghi - diện tích hơn 30m2-1
Tiện nghi - diện tích hơn 30m2-2
Tiện nghi - diện tích hơn 30m2-3
Tiện nghi - diện tích hơn 30m2-4
Tiện nghi - diện tích hơn 30m2-5
Tiện nghi - diện tích hơn 30m2-6
Tiện nghi - diện tích hơn 30m2-7

Tiện nghi - diện tích hơn 30m2

Price: 700.000 đ

- Air Conditioning
- Window
- Shower
- Private bathroom
- Free Wifi

- Cửa sổ
- Tủ
- Phòng tắm riêng
- Wifi miễn phí

IMG Book Room

HOTEL MEKONG

Number Of Rooms Booked 10 ngày Money 1.000.000 đ Total Money: 10.000.000 đ
phone